با اميد به اينكه پذيرفته­شدگان گرامي در اشاعه فرهنگ غني و انسان ساز مكتب اسلام و بارور نمودن انقلاب اسلامي‌، تداوم بخش دست آوردهاي انقلاب اسلامي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي باشند، بدين­وسيله از كليه پذيرفته‌شدگان در تکميل ظرفيت نيمه حضوري کارشناسي معارف اسلامي موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) دعوت مي‌نمايد در روزهاي شنبه 23/9/87، يكشنبه 24/9/87، دوشنبه 25/9/87 و سه شنبه 26/9/87 براساس جدول شماره(1) براي ثبت نام به اين دانشگاه مراجعه نمايند.

  برای دریافت اسامی پذیرفته شدگان اینجا را کلیک کنید.

  جدول شماره(1) -برنامه زماني ثبت نام از پذيرفته شدگان براساس حرف اول نام خانوادگي

  روز و تاريخ ثبت نام

  ترتيب حروف اول نام خانوادگي

  شنبه 23/9/87

  الف- ب- پ- ت-ث- ج - چ

  يكشنبه24/9/87

  ح-خ-د-ذ-ر-ز-ژ- س-ش

  دوشنبه 25/9/87

  ص- ض – ط – ظ- ع – غ – ف – ق

  سه شنبه 26/9/87

  ك- گ – ل – م – ن – و - هـ - ي

  مدارك لازم براي ثبتنام

  پذيرفته‌شدگان هر يك از رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي نيمه حضوري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي بايد به هنگام ثبت‌نام در موسسه آموزش عالي ذيربط مدارك ذيل را ارائه نمايند.

  1-  اصل ديپلم كامل متوسطه ياگواهي آن براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان و يك برگ فتوكپي آن كه نوع ديپلم ، بخش وشهرستان محل اخذ ديپلم در آن قيد شده باشد.

  2-   اصل مدرك و ياگواهي تحصيلي متوسطه سال ماقبل ديپلم و دوسال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام قديم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان و يك برگ فتوكپي آن كه بخش وشهرستان محل اخذ مدرك تحصيلي سال ما قبل ديپلم و بخش و شهرستان محل اخذ مدرك دوسال ما قبل ديپلم در آن مشخص باشد.

  3-  اصل گواهينـــامه پايان دوره پيش دانشگاهي ياگواهي آن براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه بامهرو امضاء مديرمركز پيش دانشگاهي ويك برگ فتوكپي آن كه نوع گواهينامه پيش دانشگاهي ، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي در آن قيد شده باشد.

  تبصره- دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه بايد حداكثر تا پايان شهريور ماه 1387 موفق به اخذ گواهينامه دوره پيش دانشگاهي شده باشند.

  4-  اصل مدرك ديپلم وياگواهي ديپلم متوسطه نظام جديد آموزش متوسطه و سال ماقبل ديپلم براي داوطلبان نظام جديد آموزش متوسطه بامهر وامضاء مدير دبيرستان وياهنرستان و يكبرگ فتوكپي آن كه بخش محل اخذ ديپلم و بخش محل اخذ مدرك سال ماقبل ديپلم نظام جديد در آن مشخص شده باشد.
  تبصره- اصل يا گواهي پايان دوره 3 ساله (ديپلم) نظام جديدآموزش متوسطه حاوي معدل كتبي براي داوطلباني كه ديپلم متوسطه نظام جديد خود را در سال 1384 يا 1385 و يا 1386 اخذ نموده اند.

  5-              اصل و يا گواهي مدرك دوره كارداني (فوق ديپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا مدرك پايان دوره كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني وحرفه اي وابسته به وزارت آموزش وپرورش براي پذيرفته شدگان داراي مدرك مذكور باقيدتاريخ اخذ مدرك كارداني (حداكثر تاتاريخ 31/6/1387) كه در آن بخش و شهرستان محل اخذ مدرك كارداني مشخص شده باشد، بانضمام تصوير آن .هم چنين اصل و يا گواهي ديپلم متوسطه و سال ما قبل ديپلم متوسطه با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان كه بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم و سال ما قبل ديپلم در آن مشخص شده باشد، بانضمام يك برگ تصوير آن .

  6-  اصل شناسنامه و يك برگ فتوكپي از تمام صفحات آن.

  7-  شش قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري.
  تبصره- 12 قطعه عكس تمام رخ 4*3 تهيه شده در سال جاري منحصراً براي برادراني كه باتوجه به ضوابط پس از ثبت نام در موسسه آموزش عالي براي آنان معافيت تحصيلي صادر مي­گردد.

  8-            داوطلبان (برادر) تحصيل در دوره نيمه­حضوري کارشناسي معارف اسلامي موسسه آموزشي پژوهشي امام خمينيره جهت ثبت نام در دانشگاه مربوطه بايد به لحاظ نظام وظيفه داراي شرايط ذيل باشند و مدارک لازم را هنگام ثبت نام، به واحد نظام وظيفه دانشگاه تحويل دهند.

  دسته اول: داوطلباني که نياز به ارائه مدرک (تاييديه تحصيلي) از معاونت وظيفه عمومي محل به دانشگاه ندارند

  1.  متولدين سال­هاي 1369 و بعد از آن که داراي مدرک ديپلم دوره متوسطه، کاردانش، فني و حرفه­اي و پيش­دانشگاهي بوده و يا تا مهر 1387 آن را اخذ نموده و اصل مدرک را  طبق جدول زمانبندي شماره يک اطلاعيه ثبت نام، به واحد آموزش دانشگاه تحويل دهند.

  2.  متولدين سال­هاي 1368 که درسال­ جاري و سال­هاي گذشته که بنا به گواهي وزارت آموزش و پروش موفق به اخذ ديپلم و يا پيش­دانشگاهي به صورت حضوري شده­اند.

  3.  متولدين نيمه دوم سال 1367 که بنابر گواهي وزارت آموزش وپرورش درسال 1386 به صورت حضوري موفق به اخذ مدرک پيش­دانشگاهي و يا ديپلم فني وحرفه­اي و کار و دانش شده­اند.

  4.  متولدين 1367 و قبل از آن که برابر گواهي وزارت آموزش و پروش در بهمن سال 1386 و يا سال جاري با داشتن حداکثر22 سال سن مدرک دوره ديپلم فني و حرفه­اي يا کار و دانش و با داشتن حداکثر 24 سال سن مدرک پيش­دانشگاهي را به صورت حضوري اخذ کرده­اند.

  5.  متولدين سال‌هاي 1366-1367-1368 که در سال 87-88 در موسسات آموزش عالي پذيرفته شده‌اند در صورت اخذ مدرک پيش‌دانشگاهي و ديپلم(کار و دانش– فني وحرفه‌اي) به ‌صورت حضوري در دي‌ماه 1386 و خرداد‌ماه و شهريور‌ماه 1387 که مورد تاييد آموزش و پرورش باشند .

  دسته دوم : آن دسته از داوطلباني که بايد از سازمان نظام وظيفه جمهوري اسلامي و يا از نيروي نظامي و انتظامي و يا سازمان­ها و وزارت­خانه­ها مدارک مورد نياز را به واحد نظام وظيفه تحويل دهند:

  1  مشمولان فارغ‌التحصيل ديپلم و پيش‌دانشگاهي که داري برگ اعزام بدون غيبت که مهلت اعزام قيد شده در آن سپري نگرديده ارائه ‌نمايند، مجاز به ثبت‌نام در دانشگاه مي‌باشند.

  تبصره الف: افرادي که داراي شرايط فوق هستند بايد در هنگام ثبت نام فرم درخواست معافيت تحصيلي را تکميل و به واحد نظام وظيفه تحويل دهند.

  تبصره ب: در صورتي که درخواست معافيت تحصيلي ازسوي دانشجويي که واجد شرايط مذکور نباشد انجام­پذيرد؛ تقاضاي وي برخلاف مقررات بوده و منجر به محروميت از تحصيل و نيز به تبع آن لغو معافيت تحصيلي وي خواهد شد.

  2  پرسنل شاغل رسمي در نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران با ارائه گواهي موافقت از يگان مربوطه  به نام «موسسه آموزشي پژوهشي امام خمينيره» مي­توانند در دوره نيمه­حضوري کارشناسي معارف اسلامي موسسه آموزشي پژوهشي امام خمينيره ثبت نام کنند.

  3  متعهدين خدمت در وزارتخانه­ها و سازمان­ها که پس از انجام تعهد خدمت معاف مي­باشند در صورت ارائه موافقتنامه از بالاترين مقام وزارت يا سازمان متبوع به نام موسسه آموزشي پژوهشي امام خمينيره مي­توانند در دوره نيمه­حضوري کارشناسي معارف اسلامي موسسه آموزشي پژوهشي امام خمينيره ثبت نام کنند.

  4  ارائه اصل و کپي کارت پايان خدمت براي کساني که وظيفه مقدس سربازي را به پايان رسانده­اند. و در صورتي که هنوز کارت پايان خدمت را دريافت نکرده­اند ارائه اصل و کپي برگه تسويه حساب و تعهد بر ارائه کارت پايان خدمت پس از دريافت آن.

  5       ارائه اصل و کپي کارت معافيت کفالت و يا پزشکي دائم.

  6  کساني که از معافيت زمان صلح برخوردار شده­اند، ارائه اصل و کپي کارت معافيت زمان صلح با فرم کامپيوتري.

  7       ارائه اصل و کپي کارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن.

  ماده 5 : تحصيل همزمان دانشجو در دو رشته و يا دو دانشگاه بر خلاف مقررات بوده و در صورت درخواست معافيت تحصيلي سبب لغو معافيت تحصيلي از هر دو دانشگاه خواهد شد . 

  اطلاع از تمامي مقررات مربوط به نظام وظيفه به عهده دانشجو بوده و در صورت عدم رعايت ضوابط و مقررات مربوطه عواقب اين امر صرفاً متوجه دانشجو بوده و دانشگاه هيچ مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت.

  ضمايم:

  أ‌. متن دفترچه شماره يک آزمون سراسري. جهت دريافت دفترچه اينجا را کليک کنيد.

  ب‌. متن بخشي از مقررات وظيفه. جهت دريافت متن مقررات اينجا را کليک کنيد.

  دانشجويان مي توانند جهت کسب اطلاعات بيشتر جهت تقاضاي معافيت تحصيلي، همه روزه بجز پنج­شنبه­ها و تعطيلات رسمي از ساعت 10 لغايت 13 با شماره  5-2908193-0251 داخلي 35 واحد نظام وظيفه تماس گرفته و يا با آدرس ايميل ikvu.office@qabas.net  مکاتبه نمايند. 

  9-  اصل و کپي فيش بانکي به مبلغ 500000 ريال (پنجاه هزار تومان) واريزي به شماره حساب 1001 به نام موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني نزد بانک ملي شعبه موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني با کدبانکي 2723 قابل پرداخت در تمام شعب بانک ملي در سراسر کشور.

  10-     اصل حكم استخدام رسمي مشمول سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يك نسخه فتوكپي آن براي كارمندان رسمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه با استفاده از سهميه مذكور ، ثبت‌نام كرده و پذيرفته‌شده‌اند.

  11- باتوجه به ادغام ارگانهاي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي و ستاد رسيدگي به امور آزادگان تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران بدين وسيله به اطلاع آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه ذيل پذيرفته شده اند مي رساند، در زمان ثبت نام ملزم به ارائه تاييديه سهميه ثبت نامي نمي­باشند و ملاك عمل براي ثبت نام همان عنوان درج شده در ليست هاي ارسالي به موسسات مي‌باشد. بديهي است چنانچه سهميه پذيرفته شده­اي از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران مورد تاييد قرار نگيرد تا قبل از شروع نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از تحصيل وي ممانعت بعمل خواهد آمد.

  ارگان بنياد شهيد و امور ايثارگران شامل سهميه هاي ذيل مي باشد:

  (1) سهميه شاهد شامل : فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر، جانبازان عزيز با جانبازي 70 درصد به بالا، فرزند جانبازان عزيز با جانباري 50 درصد به بالا و فرزند آزادگان عزيز.

  (2) سهميه خانواده شهدا : شامل برادر وخواهر شهيد و يا مفقودالاثر.

  (3) سهميه رزمندگان: شامل همسران معظم شهدا و‌يا مفقودالاثر‌،‌ همسران آزادگان عزيز‌، همسران جانبازان عزيز با‌جانبازي‌درصد به بالا .

  (4) سهميه جانبازان : شامل جانبازان عزيز با جانبازي 25 الي 69 درصد.

  (5) سهميه آزادگان : شامل آزادگان عزيز.

  (6) سهميه فرزندان و همسران جانباز با جانبازي 25 تا 49 درصد.

  12- دانشجويان پس از اتمام ثبت­نام و انتخاب واحد و تعيين محل امتحان، که در دانشگاه انجام مي­گيرد، مي­توانند در همان مکان براي دريافت کتاب­هاي درسي ترم اول (بر اساس جدول شماره 2) اقدام کنند. فرم‌هاي ثبت­نام و انتخاب واحد و تعيين محل امتحان را به هنگام ثبت نام دريافت خواهيد کرد. همه دانشجويان ملزم به انتخاب 8 واحد اعلام شده هستند.

   

   

  جدول شماره (2) -  برنامه درسي و امتحاني نيمسال اول 88 ـ 87  (تکميل طرفيت 1387)

  رديف

  مشخصات درس

  زمان برگزاري آزمون

  مشخصات کتاب

  ماده درسي

  شماره درس

  تعداد احد

  تاريخ امتحان

  ساعت امتحان

  نام کتاب

  انتشارات

  1

  منطق

  011

  3

  16/11/87

  10

  معیار اندیشه

  موسسه آموزشي امام خميني­

  2

  معارف قرآن 1

  020

  2

  15/11/87

  15

  خداشناسی

  موسسه آموزشي امام خميني­

  3

  معارف قرآن 4

  023

  3

  17/11/87

  8

  قرآن شناسی

  موسسه آموزشي امام خميني­

  تذکرات:

  1.   سوالات ، انتقادها و پيشنهادهاي خود را  به پست الکترونيکي دانشگاه ارسال نماييد.

  2.   جهت کسب اطلاعات بيشتر از برنامه­هاي درسي مرکز نيمه حضوري به آدرس www.ikdu.ir مراجعه فرماييد.

  3.    ادره آموزش (داخلي 14)، واحد پذيرش (داخلي18 )و  اموراساتيد (داخلي 17) پاسخگوي سوالات شما  عزيزان است.

  الف) ايميل مديريت دانشگاه

  ikvu@qabas.net

  ب) ايميل مربوط به امور آموزشي مانند ثبت واحد، حذف و اضافه و...

  amozesh.ictu@qabas.net

  ج)  ايميل مربوط به امور تکاليف، امتحانات و نمرات

  emtehan.ictu@qabas.net

  د) ايميل مربوط به پذيرش

  ikvu.paziresh@qabas.net

  ه) ايميل مربوط به امور اساتيد

  ikvu.asatid@qabas.net

   

  آدرس: قم- بلوار محمد امين(ص)- 20متري گلستان- بين کوچه 7 و 9 - پلاک 27   

  تلفن: 5-02512908193

  فاکس: 02512931998