باسمه تعالی

    به اطلاع دانشجویان برتر این مرکز می‌رساند شیوه‌نامه جدید پشتیبانی از فعالیتهای علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1400-1399 به پیوست همین اطلاعیه خدمتتان ارائه می‌گردد.

     

    فایل پیوست: