قابل توجه دانشجویان گرامی مقطع ارشد

    محدوده آزموني درس زبان تخصصي كدهاي 32414  و  35414  استاد كهنوجي در مقطع ارشد تا پايان درس 4  بوده و بقيه درسها جهت مطالعه آزاد است.