به نام خدا

  آموزش قرائت صحیح سوره حمد در دستگاه بیات به همراه تجوید و رعایت قواعد تجویدی

  آموزش صفات و مخارج حروف

   آموزش قواعد نون ساکن، ادغام، قلب، اظهار، اخفا و ...

   

  زمان برگزاری کلاس ها  13 الی 23 اردیبهشت

  ساعت 12:00 الی 12:30

   

  -اهدای یک جلد کلام الله مجید به سه نفر از شرکت کنندگان

  -امتیاز فرهنگی برای تمامی شرکت کنندگان

  «مدیریت فرهنگی»