به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می رساند مهلت پاسخ گویی به امتحانات میان ترم تا تاریخ 99/01/31 تمدید شد. در ضمن تاریخ امتحانات پایان ترم بدون تغییر، مطابق تاریخ های اعلام شده برگزار خواهد شد.

    لطفاً در این خصوص تلفن­ های مرکز را اشغال نفرمایید

    منتظر اطلاعیه های بعدی ما باشید

    سلامت باشید

    واحد امتحانات