به آگاهی دانشجویان گرامی می‌رسد

     با توجه به تعطیلی مراکز دانشگاهی و حوزوی در استان قم، تمامی کلاس‌های آنلاین روز‌های شنبه 10 ویکشنبه 11 اسفندماه نیزتعطیل می‌باشد.