قابل توجه داشجویان گرامی مقطع کارشناسی ارشد

    محدوده امتحانی درس زبان تخصصی با كد 34414 تا پايان درس چهارم می‌باشد.