دروس خودخوان نیم سال نخست 99-1398 (مقطع کارشناسی)
  ردیف کد درس عنوان درس واحد متن درس نوع محتوا محدوده درس نام استاد  
  1 88009 عربی (5) 4 کتاب زبان قرآن 4(دوره عالی)/علوم بلاغی/معانی بیان بدیع/حمید محمدی کتاب همه کتاب ناصری
  2 120115 اخلاق اسلامی 2 اخلاق اسلامی جزوه همه جزوه ابراهیمی
  3 111134 تجوید و روانخوانی 2 روانخوني و تجويد قرآن/ حبیبی  کتاب همه کتاب ناصری
  4 12506 عرفان‌های کاذب 2 درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان‌های کاذب / احمدحسین شریفی وضعیت نشر: قم  کتاب همه کتاب ابراهیمی
  5 88031 درآمدی بر فلسفه اسلامی (2) 2 درآمدی بر فلسفه اسلامی 2 جزوه همه جزوه ابراهیمی
  6 88032 درآمدی بر فلسفه اسلامی (3) 2 درآمدی بر فلسفه اسلامی 3 جزوه همه جزوه ابراهیمی
  7 111130 روش تحقیق 2 روش تحقیق جزوه همه جزوه احمدی
  8 111136 خداشناسی در قرآن 2 خدا شناسی  جزوه همه جزوه  معلم
  9 210115 تاریخ ایران (3) از سقوط سلاجقه تا آغاز صفویه 2 تاریخ ایران (3) از سقوط سلاجقه تا آغاز صفویه   همه جزوه محسن محمدزاده
  10 210130 پروژه علمی - تحقیقاتی 2 -   - واحدی
  11 11311 معارف قرآن (6) (راه و راهنماشناسی) 3 راه و راهنماشناسی جزوه همه جزوه معلم
  12 16412 تاریخ و مکاتب اخلاق اسلامی 4 کتابشناخت اخلاق اسلامی: گزارش تحلیلی میراث مکاتب اخلاق اسلامی / مهدی احمدپور ... [و دیگران]؛ تهیه گروه اخلاق و تربیت : قم : دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، کتاب پس از تحویل کتاب توسط کتابفروشی اعلام می شود احمدی
  13 16415 دستورالعمل های اخلاقی - عرفانی 2 برنامه سلوک در نامه های سالکان با آثاری از عارفان وارسته: امام خمینی ... / به کوشش علی شیروانیوضعیت نشر: قم : دارالفکر  کتاب پس از تحویل کتاب توسط کتابفروشی اعلام می شود احمدی
  14 16418 روان شناسی رشد 2   روانشناسی رشد: با نگرش به منابع اسلامی / دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ مؤلفان ناصر بی ریا ... .. نشر: سمت کتاب پس از تحویل کتاب توسط کتابفروشی اعلام می شود ابراهیمی
  15 16420 روانشناسی شخصیت 2 روانشناسی شخصیت (نظریه‌ها و مفاهیم) (رشته روان‌شناسی) / تألیف یوسف کریمی[تهران] :  پیام نور

  روانشناسی شخصیت از دیدگاه اسلامی / تالیف علی اصغر احمدی تهران : امیر کبیر

  کتاب پس از تحویل کتاب توسط کتابفروشی اعلام می شود ابراهیمی
  16 18409 سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی 2 سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی و روان شناسی: روان سنجی سنتی و رویکردهای جدید در سنجش روانی - تربیتی / تألیف حسین لطف آبادی تهران :  (سمت) کتاب پس از تحویل کتاب توسط کتابفروشی اعلام می شود ناصری
  17 18410 آشنایی با مشاوره و راهنمایی 3   مبانی مشاوره و راهنمایی / مولفان رابرت ل. گیبسون و ماریان چ. میشل/ (سمت)، کتاب پس از تحویل کتاب توسط کتابفروشی اعلام می شود ناصری
  18 18413 روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت  2 روانشناسی اجتماعی / مؤلف یوسف کریمی؛ طراح آموزش محمدحسن امیرتیموری/ دانشگاه پیام نور ، کتاب پس از تحویل کتاب توسط کتابفروشی اعلام می شود معلم
  19 18415 آموزش و پرورش تطبیقی 2 آموزش و پرورش تطبیقی / احمد آقازاده/ دانشگاه پیام نور  کتاب پس از تحویل کتاب توسط کتابفروشی اعلام می شود معلم
  20 18420 تعلیم و تربیت اسلام (2) 2 الگوی تعلیم و تربیت اسلامی جزوه همه جزوه ناصری
  21 111103 زبان انگلیسی عمومی 3 زبان انگلیسی عمومی جزوه همه جزوه ابوزاده
  22 11207 3  
  23 320112 کلام بین المذاهب 2 کلام تطبیقی( نبوت، معاد و امامت) نوشته: علی ربانی گلپایگانی / چاپ جامه المصطفی کتاب  بخش دوم (امامت) از ص 179 تا 318 ناصری
  24 320113 جریان های کلامی معاصر در جهان اسلام 2 سیری در تفکر کلامی معاصر/ محمد صفر جبرئیلی/ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتاب همه کتاب به استثنای بخش دوم ( بخش دوم شبه قاره هند حذف شده است) احمدی
  25 320119 اصول فقه 2 اصول فقه/ عیسی ولایی کتاب  بخش اصول فقه یک ناصری
  26 320120 روش شناسی علم کلام 2 روش شناسی مطالعات دینی/ نوشته:  احمد فرامرز قرا ملکی/ نشر دانشگاه علوم اسلامی رضوی کتاب همه کتاب ابراهیمی
  27 320124 متون تخصصی کلام 4 (متون فلسفه دین به زبان انگلیسی)   شیعه در اسلام - نوشته علامه طباطبایی ترجمه سید حسین نصر/ انتشارات انصاریان کتاب از ص 103 (مکتب دینی تشیع) تا ص 139 (قسمت سوم فصل چهارم) ابراهیمی
  28 88030 درآمدی بر فلسفه اسلامی (1) 2 درآمدی بر فلسفه اسلامی 1   همه جزوه ابراهیمی
  29 88065 کلیات اقتصاد 2 کلیات اقتصاد   همه جزوه ناصری