قابل توجه دانشجویان گرامی

  زمان حذف و اضافه واحد،  نیمسال نخست سال تحصیلی 99-1398 از 30 / 6/ 1398 تا 1398/7/1 است.

  تذکرات:

  1. جدول دروس ارائه‌شده شامل عنوان درس، متن آموزشی و محدوده آن، دروس پیش‌نیاز و هم نیاز و نام استاد را می‌توانید در صفحه اول سایت دانشگاه قسمت برنامه‌ آموزشی، دروس ارائه شده مشاهده کنید.
  2. دروس ارائه شده بر اساس ورودی دانشجویان تنظیم شده است لذا سعی شود اولویت انتخاب واحد بر اساس دروس ارائه شده به گروه خودتان (لینک آن در صفحه انتخاب واحد وجود دارد) باشد.
  3. درس درآمدي بر منطق با كد 11319 براي ورودیهای قبل از 98 مقطع کارشناسی در رشته هاي  تاريخ،  علوم قرآنی، علوم تربيتي،  اخلاق  و  اديان  به عنوان درس اختياري است و الزامی در اخذ آن نمی‌باشد.
  4. رعایت پیش نیار و هم نیاز دروس الزامی است.
  5. برای جلوگیری از تداخل کلاس‌های آنلاین برنامه کلاسها‌ در صفحه اول سایت بارگذاری شده است.
  6. در صورت ضرورت چنانچه تداخل کلاسی بوجود آید، دانشجو می‌تواند یک درس را از طریق کلاس زنده و درس دیگر را از آرشیو صوتی استفاده کند.
  7. به دانشجویانی که به صورت منظم در کلاس‌های آن‌لاین شرکت کنند یک نمره به عنوان نمره کلاسی تعلق خواهد گرفت.
  8. درسی را که دانشجو از آرشیو کلاسی استفاده  نموده و در کلاس آنلاین شرکت نکرده نمره کلاسی ندارد.
  9. هر نوع تخلف انتخاب واحد از قبیل: عدم رعايت حداقل و حداکثر واحد و يا رعايت نکردن پيش‌نياز و... را در زمان حذف و اضافه اصلاح کنيد، در غیر این صورت تبعات آن به عهده دانشجو مي‌باشد.
  10. پرسش‌ها و ابهامات مربوط به انتخاب واحد و حذف و اضافه را می‌توانید از واحد خدمات آموزشی دانشجویی (داخلی 221 آقای موحدی) جویا شوید.