قابل توجه دانشجویان گرامی

   تقویم آموزشی نیم‌سال اول 98-97 به شرح ذیل به آگاهی می‌رسد شایسته است دانشجویان محترم با در نظر داشتن تذکراتی که بدنبال می‌آید در موعد مقرر نسبت به انتخاب واحد و یا اخذ مرخصی اقدام فرمایند.

  انتخاب واحد: 5/6/97 تا 10/6/97
  درخواست مرخصی: 5/6/97 تا 10/6/97
  شروع نیم‌سال: 17/6/97
  حذف و اضافه: 25/6/97 تا 28/6/97
  شروع کلاس‌های آنلاین: 31/6/97

  حذف ترم و حذف اضطراری: 1/7/97 تا 5 هفته مانده به امتحانات پایان ترم.

  تذکرات:

  1. جدول دروس ارائه‌شده شامل عنوان درس، متن آموزشی و محدوده آن، دروس پیش‌نیاز و هم نیاز و نام استاد را می‌توانید در صفحه اول سایت دانشگاه قسمت برنامه‌های آموزشی، دروس ارائه شده مشاهده نمائید.
  2. دروس ارائه شده بر اساس ورودی دانشجویان تنظیم شده است لذا سعی شود اولویت انتخاب واحد بر اساس دروس ارائه شده به گروه خودتان باشد.
  3. رعایت پیش نیار و هم نیاز دروس در هنگام انتخاب واحد الزامی است.
  4. برنامه کلاس‌های آن‌لاین در صفحه اول سایت بارگذاری شده است شایسته است دانشجویان گرامی با توجه به زمان برگزاری این کلاسها انتخاب واحد نمایند لذا هیچ عذری در رابطه با تداخل کلاس‌ها پذیرفته نمی‌شود.
  5. در صورت ضرورت چنانچه تداخل کلاسی بوجود آید، دانشجو می‌تواند یک درس را از طریق کلاس زنده و درس دیگر را از آرشیو صوتی استفاده کند.
  6. دانشجویانی که به صورت منظم در کلاس‌های آن‌لاین شرکت کنند یک نمره به نمره پایانی آن‌ها اضافه می‌شود.
  7. راهنمای انتخاب واحد را در قسمت راهنمای کاربران مطالعه کنید.
  8. دانشجویانی که در موعد مقرر اقدام به اخذ مرخصی ویا انتخاب واحد نکنند غایب محسوب شده و از ادامه تحصیل محروم می‌شوند.
  9.  چنانچه دانشجویی موفق به انتخاب واحد نشود در صورت داشتن عذر ملزم است مستندات مربوطه را با نامه پورتالی جهت بررسی در شورای آموزش به دانشگاه ارسال کند در صورتی که شورای آموزش عذر وی را موجه بداند حداقل واحد برایش ثبت خواهد شد.
  10. هر نوع تخلف انتخاب واحد از قبیل: عدم رعايت حداقل و حداکثر واحد و يا رعايت نکردن پيش‌نياز و... را در هنگام انتخاب واحد و يا زمان حذف و اضافه اصلاح کنيد، در غیر این صورت تبعات آن به عهده دانشجو مي‌باشد.
  11. دانشجویان ترم آخر چنانچه تمام یا تعدادی از واحدهای باقیمانده ایشان ارائه نشده است می‌توانند از طریق سامانه خدمات آموزشی خود درخواست نمایند تا دروس باقیمانده به صورت خودخوان برایشان ثبت شود. توجه داشته باشید دروس خودخوان هیچ‌گونه برنامه آموزشی اعم از کلاس و استاد ندارد اما امتحانات آنها همانند دروس ارائه شده، در دو مرحله، ميان ترم (كتاب باز و تشريحي) و پايان ترم (حضوري و تستي) برگزار مي گردد.
  12. زمان درخواست دروس خودخوان همزمان با تاریخ انتخاب واحد می‌باشد و به درخواست‌های بعد از انتخاب واحد ترتیب اثر داده نمی‌شود.
  13. سوالات مربوط به انتخاب واحد را می‌توانید از واحد خدمات آموزشی دانشجویی (داخلی 221) بپرسید.

   

  ساختمان مرکز آموزش مجازی ونیمه حضوری : بلوار محمد امین(ص) ، خیابان گلستان ، نبش کوچه 7 ، پلاک  27

  تلفن :    5-2908193-025   فکس :   32931998-025     كد پستي: ۳۷۱۶۶۸۴۱۷۱