با کمال تأسف و تأثر وفات والده استاد عزیز و گرامی جناب حجت الإسلام و المسلمین یاوری(زید عزه) را به ایشان و بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض می کنیم.

    خداوند سبحان ایشان را مشمول رحمت و مغفرت کریمانه اش گرداند.

    روابط عمومی

    مرکز آموزش مجازی

    مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)