حجت‌الاسلام دکتر محمد حسين طاهري آکردي
  ریاست مرکز آموزش مجازی و نیمه‌حضوری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)  مجید رضائی

  شرح وظایف
  1. مسئول دفتر رياست
  2. رسيدگي و پاسخ به نامه ها دانشجويان
  3. پي گيري امور اداري دانشجويان
  4. پاسخ گويي به مراجعات دانشجويان و هماهنگي جهت ديدار با رئيس دانشگاه

  ساعت حضور در دانشگاه همه روزه به جز پنجشنبه ها 7:30 الي 14
  پنجشنبه ها 7:30 الي 13
  شماره داخلي 210

     علي رشيدپور

  شرح وظايف
  1.
  مسئول امور مالي و شهريه دانشجويان
  2. رسيدگي و پاسخ به نامه های دانشجويان
  3. پي گيري امور اداري دانشجويان
  4. پاسخ گويي به مراجعات دانشجويان و هماهنگي جهت ديدار با رئيس دانشگاه

  ساعت حضور در دانشگاه همه روزه به جز پنجشنبه ها 7:30 الي 14
  پنجشنبه ها 7:30 الي 13
  شماره داخلي 118


     سيد محمد علي مطهري

  شرح وظايف
  نظارت وبازرسي بر عملکرد کارمندان و اساتيد و دانشجويان و پاسخگويي به شکايت
  ساعت حضور در دانشگاه همه روزه به جز پنجشنبه ها 8:30 الي 14
  پنجشنبه ها 8:30 الي 13
  شماره داخلي 134