قابل توجه دانشجویان گرامی؛
  تقویم برگزاری ترم تابستانی 96، دروس ارائه شده و تذکرات مربوط به آن به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد.

  انتخاب واحد: 96/4/24                                                    شروع ترم: 96/4/31
   
  حذف و اضافه: 96/5/25                                                       امتحانات: 96/6/3 
   تذکرات:

  1. ثبت نام در ترم تابستاني اختياري است.
  2. انتخاب واحد همانند ترم‌هاي تحصيلي از طريق سامانه خدمات آموزشي انجام می‌شود.
  3. هنگام انتخاب واحد به نام و کد درس توجه شود.
  4. دانشجو در ترم تابستاني مي‌تواند حداقل2 و حداکثر 6 واحد درسی را انتخاب نمايد.
  5. دروسی که به صورت هم‌نیاز ارائه گردیده لازم است با هم اخذ شود.
  6. دروس ترم تابستاني هيچ گونه برنامه آموزشی اعم از کلاس آنلاين، حضوري، رفع اشکال و. . .  ندارد.
  7. در ترم تابستانی علاوه بر شهریه متغیر، 50 درصد شهریه ثابت از دانشجویان اخذ می‌شود. (جهت پرداخت شهريه با واحد مالي داخلی 212 تماس بگيريد).
  8. براي تهيه جزوات و کتاب‌ها به سايت کتابفروشي دانشگاه (book.ikdu.ir)  مراجعه نمایید.
  9. مشاهده محتوای دروس در خط سير آموزشي برای دانشجویان امکان پذير است.
  10. با توجه به اینکه آزمون پاياني ترم تابستاني  در شهر قم و در یک روز برگزار مي‌گردد دانشگاه هيچ تعهدي نسبت به تأمين خوابگاه و غذاي دانشجويان ندارد.

  دروس ارائه شده ترم تابستانی 1396

   

  رشته کد درس عنوان درس واحد  عنوان محتوا محدوده درس  نام استاد 
  معارف اسلامی و تاریخ، علوم قرآنی، علوم تربیتی، ادیان، اخلاق و کلام بعد از 95 11208 انقلاب اسلامی ایران 2 انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن کل جزوه واحدی
  معارف اسلامی بعد از 95 12105 انقلاب اسلامی ایران 2
  معارف اسلامی قبل از 91 88057 انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن 2
  معارف اسلامی و تاریخ، فلسفه و کلام(عمومی مشترک) 91 به بعد 111104 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2
  معارف اسلامی و تاریخ قبل از 91 308115 انقلاب اسلامی ایران 2
  فلسفه و کلام اسلامی قبل از 91 340061 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2
  معارف اسلامی و تاریخ، علوم قرآنی، علوم تربیتی، ادیان، اخلاق و کلام بعد از 95 11304 فلسفه اخلاق 2 فلسفه اخلاق کل جزوه احمدی
  معارف اسلامی بعد از 95 12108 فلسفه اخلاق 2
  معارف اسلامی قبل از 91 88042 فلسفه اخلاق 2
  معارف اسلامی 91 به بعد 120116 فلسفه اخلاق 2
  معارف اسلامی و تاریخ قبل از 91 308111 فلسفه اخلاق 2
  معارف اسلامی و فلسفه 91 به بعد 310124 فلسفه اخلاق 2
  معارف اسلامی و کلام 91 به بعد 320128 فلسفه اخلاق 2
  فلسفه و کلام اسلامی قبل از 91 341108 فلسفه اخلاق 2
  معارف اسلامی قبل از 91 88040 اخلاق اسلامی 2 اخلاق اسلامی کل جزوه معلم کلایی
  معارف اسلامی 91 به بعد 120115 اخلاق اسلامی 2
  معارف اسلامی و تاریخ قبل از 91 308112 اخلاق اسلامی 2
  معارف اسلامی و تاریخ، علوم قرآنی، علوم تربیتی، ادیان، اخلاق و کلام بعد از 95 11318 روش تحقیق 2 روش تحقيق کل جزوه احمدی
  معارف اسلامی بعد از 95 12201 روش تحقیق 2
  معارف اسلامی قبل از 91 88012 روش تحقیق 2
  معارف اسلامی و تاریخ، فلسفه و کلام(عمومی مشترک) 91 به بعد 111130 روش تحقیق 2
  معارف اسلامی و تاریخ قبل از 91 308336 روش تحقیق در تاریخ 2
  فلسفه و کلام اسلامی قبل از 91 341023 روش تحقیق 1 1
  فلسفه و کلام اسلامی قبل از 91 341024 روش تحقیق 2 1
  معارف اسلامی بعد از 95 12410 فقه (2) 2 احکام عمومي 1 کل جزوه ناصری
  معارف اسلامی قبل از 91 88045 فقه (2) 2
  معارف اسلامی و تاریخ، فلسفه و کلام(عمومی مشترک) 91 به بعد 111145 فقه (2) 2
  فلسفه و کلام اسلامی قبل از 91 341208 فقه 3 3
  معارف اسلامی بعد از 95 12431 اقتصاد اسلامی 2 اقتصاد اسلامي کل جزوه معلم کلایی
  معارف اسلامی قبل از 91 88066 اقتصاد اسلامی 2
  معارف اسلامی 91 به بعد 120122 اقتصاد اسلامی 2
  معارف اسلامی و کلام 91 به بعد 320115 آشنایی با وهابیت و بهائیت 2 اندیشه وهابیت / نقد و بررسی در مسئله توحید و لوازم آن/حبیبی کل کتاب ابراهیمی
  معارف اسلامی بعد از 95 12437 آشنایی با عرفان اسلامی 2 اصطلاحات عرفان اسلامي کل جزوه احمدی
  معارف اسلامی قبل و بعد از 91 88047 اصطلاحات عرفان اسلامی 2
  معارف اسلامی و تاریخ قبل از 91 308213 آشنایی با فلسفه و عرفان 2
  معارف اسلامی و فلسفه 91 به بعد 310123 کلیات عرفان اسلامی 3
  معارف اسلامی و کلام 91 به بعد 320127 تصوف و عرفان اسلامی 2
  معارف اسلامی و کلام، اخلاق و ادیان بعد از 95 14405 مبانی عرفان 2
  معارف اسلامی و کلام 91 به بعد 320118 کلام جدید (3) 2 کلام جدید 3 کل جزوه احمدی
  معارف اسلامی و کلام 91 به بعد 320126 مکاتب فلسفی غرب 4 تاريخ فلسفه غرب 1و2/زمانی کل جزوه برته
  معارف اسلامی قبل و بعد از 91 88034 تاریخ فلسفه غرب (2) 2 تاريخ فلسفه غرب 2/زمانی کل کتاب برته
  فلسفه و کلام اسلامی قبل از 91 341120 مکاتب فلسفی غرب 2 2
  معارف اسلامی و فلسفه 91 به بعد 310120 تاریخ و مکاتب فلسفی غرب (3) 2
  معارف اسلامی و کلام 91 به بعد 320112 کلام بین المذاهب 2 کلام تطبیقی( نبوت، معاد و امامت) ربانی  بخش دوم  از ص 179 تا 318 ابراهیمی
  معارف اسلامی قبل و بعد از 91 88031 درآمدی بر فلسفه اسلامی (2) 2 درآمدي بر فلسفه اسلامي 2 کل جزوه برته
  معارف اسلامی قبل و بعد از 91 88032 درآمدی بر فلسفه اسلامی (3) 2 درآمدي بر فلسفه اسلامي 3 کل جزوه احمدی
  معارف اسلامی و تاریخ، علوم قرآنی، علوم تربیتی، ادیان، اخلاق و کلام بعد از 95 11210 دانش خانواده 1 خانواده سالم کل جزوه واحدی
  معارف اسلامی بعد از 95 12102 دانش خانواده و جمعیت 1
  معارف اسلامی قبل از 91 88003 دانش خانواده و جمعیت 1
  معارف اسلامی و تاریخ، فلسفه و کلام(عمومی مشترک) 91 به بعد 111102 خانواده سالم 1
  معارف اسلامی بعد از 95 12428 نظام سیاسی اسلام 2 فلسفه سیاست کل جزوه واحدی
  معارف اسلامی قبل از 91 88062 نظام سیاسی اسلام 2
  معارف اسلامی و تاریخ، فلسفه و کلام(عمومی مشترک) 91 به بعد 111151 نظام سیاسی اسلام 2
  معارف اسلامی قبل از 91 88015 زبان انگلیسی تخصصی (متون اسلامی 1) 4 زبان تخصصی کل جزوه برته
  معارف اسلامی قبل و بعد از 91 120129 زبان انگلیسی تخصصی (متون اسلامی) 4
  معارف اسلامی و تاریخ قبل از 91 308208 زبان تخصصی (1) 2
  معارف اسلامی و تاریخ قبل از 91 308209 زبان تخصصی (2) 2
  فلسفه و کلام اسلامی قبل از 91 341031 زبان تخصصی 1 2
  فلسفه و کلام اسلامی قبل از 91 341032 زبان تخصصی 2 2
  معارف اسلامی و کلام 91 به بعد 320113 جریان های کلامی معاصر در جهان اسلام 2 سیری در تفکر کلامی معاصر/جبرئیلی کل کتاب به استثنای بخش دوم  ابراهیمی
  معارف اسلامی و تاریخ، علوم قرآنی، علوم تربیتی، ادیان، اخلاق و کلام بعد از 95 11308 معارف قرآن (3) (جهان شناسی) 2 جهان شناسی کل جزوه ابراهیمی
  معارف اسلامی بعد از 95 12403 معارف قرآن 3 (جهان شناسی در قرآن) 2
  معارف اسلامی قبل از 91 88021 معارف قرآن 2(جهان‌شناسی) 2
  معارف اسلامی و تاریخ، فلسفه و کلام(عمومی مشترک) 91 به بعد 111137 جهان شناسی در قرآن 2
  فلسفه و کلام اسلامی قبل از 91 341011 تفسیر قرآن 2 2
  معارف اسلامی بعد از 95 12423 تاریخ تحلیلی معاصر 2 تاریخ تحلیلی معاصر کل جزوه واحدی
  معارف اسلامی قبل از 91 88056 تاریخ تحلیلی معاصر 2
  معارف اسلامی قبل و بعد از 91 120117 تاریخ تحلیلی معاصر 2