یکی از واحدهای زير مجموعه اداره خدمات آموزشي است که بعد از اتمام واحدهاي دانشجویان، پرونده ٱموزشی و فارغ التحصیلی ایشان را بررسی کرده و پس از اطمینان از تکمیل پرونده و یا رفع نواقص احتمالی، اقدام به صدور گواهی موقت و در نهایت مدرک تحصیلی ایشان می‌کند.

  مدارک لازم جهت صدور گواهي موقت ( تا زمان دریافت مدرک اصلی ) براي دانشجويان کارشناسي ارشد:

  • اصل مدرک تحصيلي مقطع قبل.
  • تصوير شناسنامه.
  • تصوير کارت ملي.
  • اصل کارت دانشجويي.
  • سه قطعه عکس جديد 3*2.5
  • تکمیل فرم تسويه حساب مالي.
  • تکمیل فرم احراز پايان تحصيلات.