شیعه شناسی

  معرفی

  ترم بندی

  واحد

  کد

  آنلاین

  آرشیو

  سیر معصومین

   

  ترم 1

  2

  111142

  *

  *

  راه‌ و راهنماشناسی‌در قرآن

   

  ترم 1

  2

  111139

  *

  *

  تاریخ‌ و سیره‌اهلبیت1

   

   

  2

  210106

   

  *

  تاریخ‌ و سیره‌اهلبیت2

   

   

  2

  210107

   

  *

  تاریخ‌ و سیره‌اهلبیت3

   

   

  2

  210108

   

  *

  تاریخ‌ و سیره‌اهلبیت4

   

   

  2

  210109

   

  *

  تاریخ ‌تشیع

   

   

  2

  320125

   

  *

  معارف نهج البلاغه

   

  ترم 1

  2

  120108

  *

  *

  معارف ‌شیعه

   

  ترم 1

  2

  88050

  *

  *

  آشنایی با بهاییت  و وهابیت

   

   

  2

  320115

   

  *

  پوشش ‌در اسلام

   

   

  2

  12426

   

  *

  مهدویت

   

   

  2

  12435

   

  *

  آشنایی‌ با‌ نهج‌البلاغه

   

  ترم 1

  2

  111146

   

  *

  عرفان‌های ‌کاذب

   

   

  2

  12506

   

  *