این گروه از دوره ها به صورت بلندمدت و در راستای تبیین موضوعات معرفتی و اعتقادی با تاکید بر آیات و روایات در دسترس عموم علاقه مندان قرار می گیرد. دوره های بلندمدت در قالب دو تا چهار ترم تحصیلی و با بهره مندی از اساتید مجرب و در قالب محتوای الکترونیک و کلاس های آنلاین ارائه می شود. مخاطبانی که در پایان موفق به قبولی در دروس هر دوره بشوند، گواهینامه داخلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی اعطا می شود.

  هزینه تحصیل در این دوره ها شامل هزینه اولیه ثبت نام و هزینه خدمات آموزشی در هر ترم (خدمات دانشجویی، صدور گواهینامه، بیمه دانشجویی، ارسال پیامک و ...) می شود.

  در حال حاضر از میان دوره های برنامه ریزی شده 6 دوره قابل ارائه می باشد که در جدول زیر قابل مشاهده است.

  دوره های آزاد بلندمدت گرایش معارف دین

  معارف قرآن

  اندیشه‌های اسلامی

  اخلاق و تربیت اسلامی

  شیعه‌شناسی

  قرآن‌شناسی

  کلام‌اسلامی1

  تعلیم‌ و تربیت‌اسلامی

  سیره‌معصومان

  خداشناسی‌ در قرآن

  کلام‌اسلامی2

  اخلاق‌ اسلامی(عمومی)1

  راه‌ و راهنماشناسی‌در قرآن

  جهان‌شناسی‌ در قرآن

  تاریخ امامت

  اخلاق ‌اسلامی(عمومی)2

  تاریخ‌ و سیره‌اهلبیت1

  انسان‌شناسی‌ در قرآن

  درآمدی بر منطق

  اخلاق‌ اسلامی(تخصصی)1

  تاریخ‌ و سیره‌اهلبیت2

  راه‌وراهنماشناسی ‌در قرآن

  عرفان‌های کاذب

  اخلاق‌ اسلامی(تخصصی)2

  تاریخ‌ و سیره‌اهلبیت3

  جامعه ‌و تاریخ‌ از دیدگاه‌قرآن

  بهائیت‌ و وهابیت

  تاریخ‌ و مکاتب ‌اخلاق‌اسلامی

  تاریخ‌ و سیره‌اهلبیت4

  حقوق‌ و سیاست‌ در قرآن

  آشنایی ‌با عرفان ‌اسلامی

  آشنایی‌ با عرفان‌اسلامی

  تاریخ ‌تشیع

  تفسیر قرآن1

  معارف‌ در ادعیه‌ و زیارات

  متون‌عرفان‌عملی

  معارف نهج البلاغه

  تفسیر قرآن2

  خداشناسی ‌در قرآن

  دستورالعملهای ‌اخلاقی-عرفانی

  معارف ‌شیعه

  تفسیر قرآن3

  سیره‌ معصومان

  اخلاق‌ کاربردی

  بهاییت  و وهابیت

  تفسیر قرآن4

  پوشش ‌در اسلام

  روانشناسی‌شخصیت

  پوشش ‌در اسلام

  تاریخ‌ تفسیر قرآن

  فلسفه دین 1

  فلسفه‌ اخلاق

  مهدویت

  تاریخ ‌قرآن

  فلسفه دین2

  سیره‌ اخلاقی ‌و تربیتی ‌معصومان

  معارف ‌در ادعیه ‌و زیارات

  مفردات‌ قرآن ‌کریم

  اندیشه اسلامی 1

  فلسفه‌ تعلیم‌ و تربیت‌اسلامی

  آشنایی‌ با‌ نهج‌البلاغه

  معارف‌ در ادعیه‌ و زیارات

  اندیشه اسلامی2

  معارف نهج البلاغه

  عرفان‌های ‌کاذب

  معارف ‌نهج‌البلاغه

  معرفت شناسی

  آشنایی با احادیث 1

   

  کاربرد علوم بلاغی در تفسیر

  فلسفه اخلاق

  آشنایی با احادیث 2

   

  کاربرد ادبیات عرب در تفسیر

  کلام بین الادیان

  اخلاق دریهودیت، مسیحیت و...

   

  تجوید قرآن

  تفکر نقدی

  عرفان های کاذب

   

   

  تاریخ تحلیلی اسلام

  معارف‌ در ادعیه‌ و زیارات

   

   

   

   

   

   

  مبانی‌علوم‌انسانی ‌در اسلام

  تاریخ اسلام

  آشنایی‌بافلسفه‌اسلامی

  انقلاب اسلامی ایران

  زبان قرآن

  نظام‌ سیاسی ‌اسلام

  تاریخ و سیره اهلبیت 1

  درآمدی ‌بر منطق

  انقلاب‌اسلامی ‌و ریشه‌های ‌آن

  زبان قرآن1

  نظام‌ حقوقی‌ اسلام

  تاریخ و سیره اهلبیت 2

  آموزش‌ فلسفه1

  تاریخ‌ تحلیلی‌ معاصر

  زبان قرآن2

  مدیریت ‌اسلامی

  تاریخ و سیره اهلبیت 3

  آموزش‌ فلسفه2

  آسیب‌شناسی ‌انقلاب ‌اسلامی

  زبان قرآن3

  اقتصاد اسلامی

  تاریخ و سیره اهلبیت 4

  آموزش‌ فلسفه3

  نهضت­های فکری سیاسی اجتماعی در کشورهای اسلامی

  زبان قرآن4

  مبانی‌ جامعه ‌شناسی

  تاریخ‌ اسلام (تخصصی)1

  آموزش‌ فلسفه4

  تاریخ‌ فرهنگ ‌و تمدن‌اسلامی

  زبان قرآن5

  روانشناسی

  تاریخ‌ اسلام (تخصصی)2

  آموزش‌ فلسفه5

  تاریخ‌ ایران1

  زبان قرآن6

  جهان‌شناسی ‌در قرآن

  تاریخ‌ اسلام (تخصصی)3

  معرفت‌شناسی

  تاریخ ایران2

  زبان قرآن7

  انسان‌شناسی‌ در قرآن

  تاریخ ‌اسلام (تخصصی)4

  فلسفه‌ اخلاق

  نظام‌ سیاسی ‌اسلام

  زبان قرآن8

  فلسفه‌ علوم‌ تجربی

  تاریخ تشیع 1

  فلسفه‌ حقوق

   

   

  فلسفه اخلاق

  تاریخ تشیع2

  فسفه ‌سیاست

   

   

   

  آشنایی‌ با منابع‌ تاریخ ‌اسلام

   

   

   

   

  آشنایی ‌با تاریخ‌ کشورهای ‌اسلامی

   

   

   

   

  تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

   

   

   

   

  نهضت­های فکری سیاسی اجتماعی در کشورهای اسلامی