این گروه از دوره ها به صورت کوتاه مدت و در راستای تبیین موضوعات معرفتی و اعتقادی با تاکید بر آیات و روایات در دسترس عموم علاقه مندان قرار می گیرد. در دوره های کوتاه مدت 8 تا 12 واحد درسی در قالب یک ترم تحصیلی و با بهره مندی از اساتید مجرب و در قالب محتوای الکترونیک ارائه می شود. مخاطبانی که در پایان موفق به قبولی در دروس هر دوره بشوند، گواهینامه داخلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی اعطا می شود.

    هزینه تحصیل در این دوره ها رایگان بوده و بجز هزینه اولیه ثبت نام (جهت خدمات دانشجویی، صدور گواهینامه، بیمه دانشجویی، ارسال پیامک و ...) به مبلغ سی هزار تومان در دوره های کوتاه مدت و ده هزار تومان در آموزش تک درس، هزینه ی دیگری دریافت نمی شود.