Untitled Document
دوشنبه: 8 خرداد 1396
-A A +A

شما اینجا هستید

شهرهای محل آزمون

  بسمه تعالی

  به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آخرین به روز رسانی مراکز آزمون و آدرس حوزه های امتحانی یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق اطلاعیه مرکز اعلام می گردد.

  این فهرست مربوط به آزمون های ترم گذشته می باشد. در هر ترم پس از بررسی متقاضیان در هر شهر و رسیدن به حد نصاب (20 نفر)، فهرست مراکز آزمون مشخص می شود.

  مرکز آزمون

  آدرس

  اسلامشهر

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  اهواز

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  اصفهان

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  بابل

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  تبريز

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  تهران

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  رشت

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  شيراز

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  قم (برادران)

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  قم (خواهران)

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  قم (خواهران) خوابگاه

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  کرج

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  کرمان

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  مشهد

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  هفشجان

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

  يزد

  یک هفته قبل از امتحانات ترم از طریق سایت اطلاع رسانی می گردد.

   

  ساختمان مرکزی : بلوار محمد امین(ص) ، بلوار جمهوری اسلامی ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  ساختمان مرکز آموزش مجازی ونیمه حضوری : بلوار محمد امین(ص) ، خیابان گلستان ، نبش کوچه 7 ، پلاک  27

    تلفن :    025 32 90 81 93 - 5   فکس :   025 32 93 19 98     كد پستي: 3716684171