Untitled Document
یکشنبه: 6 خرداد 1397
-A A +A

شما اینجا هستید

شهرهای محل آزمون

  بسمه تعالی

  به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آخرین به روز رسانی مراکز آزمون و آدرس حوزه های امتحانی یک هفته قبل از برگزاری آزمون از طریق اطلاعیه مرکز اعلام می گردد.

  لازم به ذکر است که هر نیمسال پس از بررسی متقاضیان در هر شهر و رسیدن به حد نصاب (20 نفر)، فهرست مراکز آزمون مشخص می شود.

  مرکز آزمون

  آدرس

  اراک یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  اهواز یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  ارومیه یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  اصفهان

  یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.

  بابل

  یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.

  بیرجند یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  بندرعباس یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  تبريز یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  تهران

  یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.

  خرم آباد یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  دشتستان (نظر آقا) یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  رشت

  یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.

  زنجان یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  زاهدان یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  سمنان یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  شيراز

  یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.

  قزوین یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  قم مؤسسه (برادران)

  یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.

  قم مؤسسه (خواهران) یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  قم (پردیسان) یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  قم خوابگاه (خواهران) یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  کرج

  یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.

  کرمان

  یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.

  کرمانشاه یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  مشهد

  یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.

  همدان یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  هفشجان یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.
  يزد

  یک هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم اطلاع رسانی خواهد شد.

   

  ساختمان مرکزی : بلوار محمد امین(ص) ، بلوار جمهوری اسلامی ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  ساختمان مرکز آموزش مجازی ونیمه حضوری : بلوار محمد امین(ص) ، خیابان گلستان ، نبش کوچه 7 ، پلاک  27

    تلفن :    025 32 90 81 93 - 5   فکس :   025 32 93 19 98     كد پستي: 3716684171