دروس ارائه شده نيم‌سال اول 98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم اول 1395 - رشته معارف - دوره نیمه‌حضوری و مجازی
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پيش نياز هم نياز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 12210 درآمدی بر منطق 2   - درآمدی بر منطق کل جزوه حجت الاسلام غلامحسین تدینی ثانی
  2 12214 آموزش فلسفه (4) 2   - آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی درس 31 تا 50 حجت الاسلام سید مصطفي درياباري
  3 12411 فقه (3) 2   - فقه 3  احکام عمومي 2 کل جزوه حجه الاسلام عبدالحسین ابراهیمی
  4 12415 آشنایی با احادیث 1 (کلیات) 2   - آشنايي با علوم حديث/ علی نصیری کل جزوه حجت الاسلام شمس الله معلم کلائی
  5 12427 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 2   - تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي-محمدرضاكاشفي کل کتاب حجت الاسلام دکتر یاوری
  6 12428 نظام سیاسی اسلام 2   - فلسفه سیاست کل جزوه محمدبابازاده
  7 12437 آشنایی با عرفان اسلامی 2   - اصطلاحات عرفان اسلامي کل جزوه دکتر اصغر نوروزی
  8 12438 زبان انگلیسی تخصصی متون اسلامی (1) 2   هم‌نیاز زبان تخصصي کل جزوه رضا کاظمي راد
  9 12439 زبان انگلیسی تخصصی متون اسلامی (2) 2  
  10 12501 آشنایی با تاریخ کشورهای اسلامی 2   - تاريخ آشنايي با كشورهاي اسلامي کل جزوه حجت الاسلام مهدی یعقوبی
  دروس ارائه شده نيم‌سال اول 98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم دوم 1395 - رشته معارف - دوره نیمه‌حضوری و مجازی
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پيش نياز پیش‌نیاز/هم‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 12108 فلسفه اخلاق 2     فلسفه اخلاق کل جزوه حجت الاسلام حميد خدابخشيان
  2 12207 زبان قرآن 6 (نحو) 2 زبان قرآن 2 هم‌نیاز تجزيه و ترکيب - دفتر نخست کل کتاب حجت الاسلام محمدحسين علامه
  3 12208 زبان قرآن 7 (نحو) 2
  4 12213 آموزش فلسفه (3) 2   - آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی درس 21 تا 30 دکترمهدي کهنوجي
  5 12406 معارف قرآن 6 (جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن) 2   - جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن کل جزوه حجت الاسلام حسن غفاری فر
  6 12407 معارف قرآن 7 (حقوق و سیاست در قرآن) 2   - حقوق و سیاست در قرآن کل جزوه حجت الاسلام میثم نعمتی
  7 12410 فقه (2) 2   - فقه 2 کل جزوه حجت الاسلام سید حسین حسینی تلمی
  8 12413 سیره معصومان (ع) 2   - سیره معصومین (ع) کل جزوه حجت الاسلام علي امین رستمی
  9 12430 مدیریت اسلامی 2   - مدیریت اسلامی کل جزوه حجت الاسلام حبیب الله مکوندی
  10 12504 آشنایی با ادیان 2   - آشنایی با ادیان کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد باغبانی
  دروس ارائه شده نيم‌سال اول 98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم اول 1396 - رشته معارف - دوره نیمه‌حضوری و مجازی
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پيش نياز پیش‌نیاز/هم‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 12107 اندیشه اسلامی (2) 2   - اندیشه اسلامی (2) کل جزوه حجت الاسلام محمدرضا اسدي
  2 12205 زبان قرآن 4 (نحو) 2 زبان قرآن 2 هم‌نیاز نحو متوسطه کل کتاب حجت الاسلام محمد صادق ید الله پور
  3 12206 زبان قرآن 5 (نحو) 2
  4 12403 معارف قرآن 3 (جهان شناسی در قرآن) 2   - جهان شناسی در قرآن کل جزوه حجت الاسلام ابراهيمي
  5 12404 معارف قرآن 4 (انسان شناسی در قرآن) 2   - انسان شناسی کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد گلی
  6 12409 فقه (1) 2   - کلیات فقه   حجت الاسلام محمدصادق امین دین
  7 12211 آموزش فلسفه (1) 2   هم‌نیاز آموزش فلسفه/ آیه الله مصباح یزدی درس 1 تا 20 حميدخدابخشيان
  8 12212 آموزش فلسفه (2) 2  
  9 12418 اخلاق اسلامی 1 (کلیات) 2   هم‌نیاز اخلاق اسلامي-
  حسن صادقي
   برگرفته ار آثار علامه مصباح
  کل جزوه حجت الاسلام احمدی کاشانی
  10 12419 اخلاق اسلامی 2

  (اخلاق الهی-فردی-اجتماعی)

  2  
  دروس ارائه شده نيم‌سال اول 98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم دوم 1396 - رشته معارف - دوره نیمه‌حضوری و مجازی
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پيش نياز پیش‌نیاز/هم‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 12103 زبان انگلیسی عمومی 3   - زبان انگلیسی عمومی کل جزوه حجت الاسلام یاسر ابوزاده
  2 12106 اندیشه اسلامی (1) 2   - اندیشه اسلامی (1) کل جزوه حجت الاسلام سید غلامعباس موسوی مقدم
  3 12109 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2   - تاريخ اسلام 1 کل جزوه حجت الاسلام محمدمصطفي اسعدي
  4 12201 روش تحقیق 2   - روش تحقیق کل جزوه حجت الاسلام حسین کریمی
  5 12204 زبان قرآن 3 (نحو) 2 زبان قرآن 2 زبان قران 2 زبان قرآن3 (آقای خداوردی) کل جزوه حجت الاسلام مهدي ناصري
  6 12209 زبان قرآن 8 (مفردات قرآن کریم) 2 زبان قرآن 2 - زبان قرآن 8 (مفردات قرآن کریم) کل جزوه حجت الاسلام دکتر کریم سبحانی
  7 12402 معارف قرآن 2 (خداشناسی در قرآن) 2   - خداشناسی در قرآن) کل جزوه حجت الاسلام محمد جواد نیکدل
  8 12405 معارف قرآن 5 (راه و راهنماشناسی در قرآن) 2   - راه و راهنماشناسی کل جزوه حجت الاسلام دکتر کریم سبحانی
  9 12408 مبانی فقه و اصول 2   - مبانی فقه و اصول کل جزوه حجت الاسلام عبدالله بهارلوئی
  دروس ارائه شده نيم‌سال اول 98 - 97  - ویژه ورودی‌های  ترم اول 1397 - رشته معارف - دوره نیمه‌حضوری و مجازی
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پيش نياز پیش‌نیاز/هم‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 12101 زبان فارسی 3   - زبان و ادبيات فارسي کل جزوه علی اصغر کاویانی
  2 12104 تربیت بدنی 2   - تربيت بدني کل جزوه حجت الاسلام عبدالحسین ابراهیمی
  3 12102 دانش خانواده و جمعیت 1   - خانواده سالم کل جزوه حجت الاسلام علی محمدی
  4 12202 زبان قرآن 1 (صرف) 2   هم‌نیاز دانش صرف کل جزوه حجت الاسلام شمس الله معلم کلائی
  5 12203 زبان قرآن 2 (صرف) 2   کل جزوه
  6 12105 انقلاب اسلامی ایران 2   - انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن کل جزوه حجت الاسلام عباس جلال آبادی
  7 12401 معارف قرآن 1 (قرآن شناسی) 2   - قرآن شناسی کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمد باقریان
  دروس متفرقه ارائه شده نيم‌سال اول 98 - 97  -  رشته معارف - دوره نیمه‌حضوری و مجازی
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پيش نياز پیش‌نیاز/هم‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 12412 معارف شیعه 2   - معارف شیعه کل جزوه حجت الاسلام سید محمد مهدی حسین پور
  2 12423 تاریخ تحلیلی معاصر 2   - تاريخ تحليلي معاصر کل جزوه حجت الاسلام شمس اللهی
  3 12431 اقتصاد اسلامی 2   - اقتصاد اسلامی کل جزوه حجت الاسلام عباس شفیعی نژاد
  4 12432 تعلیم و تربیت اسلامی 2   - فلسفه تعليم و تربيت اسلامي کل جزوه حجت الاسلام دکتر کمال مظلومی زاده