دروس متفرقه ارائه شده نيم‌سال اول 98 - 97  - رشته معارف - دوره نیمه حضوری و مجازی
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پیش‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 88047 اصطلاحات عرفان اسلامی 2 - اصطلاحات عرفان اسلامي کل جزوه دکتر اصغر نوروزی
  2 88065 کلیات اقتصاد 2 - کلیات اقتصاد کل جزوه حجت الاسلام عباس شفیعی نژاد
  3 111101 زبان فارسی 3 - زبان و ادبيات فارسي کل جزوه علی اصغر کاویانی
  4 111102 خانواده سالم 1 - خانواده سالم کل جزوه حجت الاسلام علی محمدی
  5 111103 زبان انگلیسی عمومی 3 - زبان انگلیسی عمومی کل کتاب حجت الاسلام یاسر ابوزاده
  6 111104 انقلاب اسلامی و ریشه های آن 2 - انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن کل جزوه حجه الاسلام عباس جلال‌آبادی‌راوری
  7 111105 تعلیم و تربیت اسلامی 2 - فلسفه تعليم و تربيت اسلامي کل جزوه حجت الاسلام دکتر کمال مظلومی زاده
  8 111106 تربیت بدنی 2 - تربیت بدنی کل جزوه حجت الاسلام عبدالحسین ابراهیمی
  9 111130 روش تحقیق 2 - روش تحقیق کل جزوه حجت الاسلام حسین کریمی
  10 111131 ادبیات عرب (1) 4 - دانش صرف کل کتاب حجت الاسلام شمس الله معلم کلائی
  11 111132 ادبیات عرب (2) 4 عربی 1 زبان قرآن3 (آقای خداوردی) کل جزوه حجت الاسلام مهدی ناصری
  12 111133 ادبیات عرب (3) 2 عربی 1 زبان قرآن 8 (مفردات قرآن کریم) کل جزوه حجت الاسلام دکتر کریم سبحانی
  13 111135 قرآن شناسی 2 - قرآن شناسی کل جزوه حجت الاسلام دکتر محمد باقریان
  14 111136 خداشناسی در قرآن 2 - خداشناسی در قرآن کل جزوه حجت الاسلام محمد جواد نیکدل
  15 111137 جهان شناسی در قرآن 2 - جهان شناسی در قرآن کل جزوه حجت الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
  16 111138 انسان شناسی در قرآن 2 - انسان شناسی در قرآن کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد گلی
  17 111139 راه و راهنماشناسی در قرآن 2 - راه و راهنماشناسی در قرآن کل جزوه حجت الاسلام دکتر کریم سبحانی
  18 111140 تاریخ اسلام (1) 2 - تاریخ اسلام 1 کل جزوه حجت الاسلام محمد مصطفی اسعدی
  19 111142 سیره معصومین (ع) 2 - سیره معصومین (ع) کل جزوه حجت الاسلام علي امین رستمی
  20 111143 مبانی فقه و اصول 2 - مبانی فقه و اصول کل جزوه حجت الاسلام عبدالله بهارلوئی
  21 111144 فقه (1) 2 - کلیات فقه کل جزوه حجت الاسلام محمدصادق امین دین
  22 111145 فقه (2) 2 - فقه (2) کل جزوه حجه الاسلام سيدحسين حسيني تلمي
  23 111147 درآمدی بر منطق 2 - درآمدی بر منطق کل جزوه حجت الاسلام غلامحسین تدینی ثانی
  24 111148 درآمدی بر کلام اسلامی (1) 2 - اندیشه اسلامی 1 کل جزوه حجت الاسلام سید غلامعباس موسوی مقدم
  25 111149 درآمدی بر کلام اسلامی (2) 2 - اندیشه اسلامی 2 کل جزوه حجت الاسلام محمدرضا اسدي
  26 111151 نظام سیاسی اسلام 2 - فلسفه سیاست کل جزوه محمد بابازاده
  27 111156 آشنایی با ادیان 2 - آشنایی با ادیان کل جزوه حجت الاسلام دکتر جواد باغبانی
  28 120101 فقه 3 2 - فقه 3 کل جزوه حجت الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
  29 120104 معارف شیعه 2 - معارف شیعه کل کتاب حجت الاسلام سید محمد مهدی حسین پور
  30 120106 آشنایی با احادیث 1 (کلیات) 2 - آشنایی با احادیث 1 (کلیات) کل کتاب حجت الاسلام شمس الله معلم کلائی
  31 120110 تاریخ فلسفه اسلامی 2 - تاریخ فلسفه اسلامی کل جزوه  دکتر محمد رصافی
  32 120115 اخلاق اسلامی 2 - اخلاق اسلامی - محمود فتحعلی کل جزوه مصطفی محمدی شکیب
  33 120116 فلسفه اخلاق 2 - فلسفه اخلاق کل جزوه حجت الاسلام حمید خدابخشیان
  34 120117 تاریخ تحلیلی معاصر 2 - تاریخ تحلیلی معاصر کل جزوه حجت الاسلام شمس اللهی
  35 120119 آشنایی با تاریخ کشورهای اسلامی 2 - آشنایی با تاریخ کشورهای اسلامی کل جزوه حجت الاسلام مهدی یعقوبی
  36 120121 مدیریت اسلامی 2 - مدیریت اسلامی کل جزوه حجت الاسلام حبیب الله مکوندی
  37 120122 اقتصاد اسلامی 2 - اقتصاد اسلامی کل جزوه حجت الاسلام عباس شفیعی نژاد
  38 120124 روانشناسی کاربردی (1) 2 - روان شناسي كاربردي 1 کل جزوه حجت الاسلام حسین رضائیان
  39 120127 تاریخ تصوف و عرفان 2 - تاریخ تصوف و عرفان کل جزوه حجت الاسلام دکتر جعفر احمدی
  40 120129 زبان انگلیسی تخصصی (متون اسلامی) 4 - زبان  تخصصي کل جزوه رضا کاظمی راد
  41 120130 روانشناسی کاربردی (2) 2 - روان شناسي كاربردي 2 کل جزوه حجت الاسلام سید حسین حیدری
  42 120131 ادبیات عرب (4) 4 عربی 1 نحو متوسطه  کل کتاب حجت الاسلام محمد صادق ید الله پور
  43 120132 ادبیات عرب (5) 4 عربی 1 تجزيه و ترکيب -
   دفتر نخست
  کل کتاب حجت الاسلام محمد حسین علامه
  44 120133 ادبیات عرب (6) 4 عربی 1 آشنایی با علوم بلاغی/معانی بیان بدیع/حمید محمدی کل کتاب حجت الاسلام دکتر محمد رضا محمدعلیزاده