دروس متفرقه ارائه شده نيم‌سال اول 98 - 97  رشته معارف اسلامي - دوره نیمه‌حضوری و مجازی
  ردیف کد درس عنوان درس ارزش واحدی پیش‌نیاز متن آموزشی محدوده کتاب یا جزوه  نام استاد
  1 88001 زبان فارسی 3 - زبان و ادبيات فارسي کل جزوه استاد علی‌اصغر کاویانی
  2 88002 تربیت بدنی 2 - تربيت بدني کل جزوه حجه الاسلام عبدالحسین ابراهیمی
  3 88003 دانش خانواده و جمعیت 1 - خانواده سالم کل جزوه حجه الاسلام علی محمدی
  4 88004 زبان انگلیسی 4 - زبان انگلیسی عمومی کل جزوه حجه الاسلام یاسر ابوزاده
  5 88005 عربی (1) 4 - دانش صرف کل جزوه حجه الاسلام شمس‌الله معلم‌کلائی
  6 88006 عربی (2) 4 عربی 1 جزوه جدید زبان قرآن3/خداوردی کل جزوه حجه الاسلام مهدی ناصری
  7 88007 عربی (3) 4 عربی 1 نحو متوسطه  کل کتاب حجه الاسلام دکتر محمدصادق یدالله‌پور
  8 88008 عربی (4) 4 عربی 1 زبان قرآن3 (تجزیه و ترکیب دفتر نخست) حمید محمدی  کل کتاب حجه الاسلام محمدحسین علامه
  9 88009 عربی (5) 4 عربی 1 آشنایی با علوم بلاغی/معانی بیان بدیع/حمید محمدی کل کتاب حجه الاسلام دکتر محمدرضا محمدعلیزاده
  10 88010 عربی (6) 4 عربی 1 جزوه جدید زبان قرآن 8 (مفردات قرآن کریم) کل جزوه حجه الاسلام دکتر کریم سبحانی
  11 88011 منطق 3   درآمدي بر منطق کل جزوه  حجه الاسم غلامحسين تديني ثاني
  12 88012 روش تحقیق 2   روش تحقيق کل جزوه حجه الاسلام حسين کريمي
  13 88013 روان‌شناسی کاربردی (1) 2 - روان شناسي كاربردي 1 کل جزوه حجه الاسلام حسین رضائیان
  14 88014 روان‌شناسی کاربردی (2) 2 - روان شناسي كاربردي 2 کل جزوه حجه الاسلام سيدحسين حيدري‌خورميزي
  15 88015 زبان انگلیسی تخصصی (متون اسلامی 1) 4 - زبان  تخصصي کل جزوه استاد رضا کاظمی‌راد
  16 88020 معارف قرآن 1(خداشناسی) 2 - خداشناسی کل جزوه حجت الاسلام محمد جواد نیکدل
  17 88021 معارف قرآن 2(جهان‌شناسی) 2 - جهان شناسی کل جزوه حجه الاسلام عبدالحسین ابراهیمی
  18 88022 معارف قرآن 3(انسان‌شناسی) 2 - انسان شناسی کل جزوه حجه الاسلام دکتر جواد گلی
  19 88023 معارف قرآن 4(قرآن‌شناسی) 3 - قرآن شناسی کل جزوه حجه الاسلام دکتر محمد باقریان
  20 88024 معارف قرآن 5(راه و راهنماشناسی) 2 - راه و راهنماشناسی کل جزوه حجه الاسلام دکتر کریم سبحانی
  21 88025 آشنایی با احادیث 1 (کلیات) 2   آشنايي با علوم حديث/ علی نصیری کل کتاب حجت الاسلام شمس الله معلم کلائی
  22 88035 تاریخ فلسفه اسلامی 2 - تاریخ فلسفه اسلامی کل جزوه دکترمحمدرصافي
  23 88040 اخلاق اسلامی 2 - اخلاق اسلامی - محمود فتحعلی کل جزوه مصطفی محمدی شکیب
  24 88041 تاریخ تصوف و عرفان 2 - تصوف و عرفان کل جزوه حجه الاسلام دکتر جعفر احمدی
  25 88042 فلسفه اخلاق 2 - فلسفه اخلاق کل جزوه حجت الاسلام حميدخدابخشيان 
  26 88043 مبانی فقه و اصول 2 - مبانی فقه و اصول کل جزوه حجه الاسلام دکتر عبدالله بهارلوئی
  27 88044 فقه (1) 2 - کلیات فقه کل جزوه حجه الاسلام محمدصادق امين دين
  28 88045 فقه (2) 2 - فقه 2 کل جزوه حجه الاسلام سيدحسين حسيني تلمي
  29 88046 فقه (3) 2 - فقه 3
  (احکام عمومی 2)
  کل جزوه حجت الاسلام عبد الحسین ابراهیمی
  30 88047 اصطلاحات عرفان اسلامی 2 - اصطلاحات عرفان اسلامي کل جزوه استاد دکتر اصغر نوروزی
  31 88048 تعلیم و تربیت اسلامی 2 - فلسفه تعليم و تربيت اسلامي کل جزوه حجه الاسلام دکتر کمال مظلومی زاده
  32 88050 معارف شیعه 2 - معارف شیعه کل جزوه حجه الاسلام سیدمحمدمهدی حسین‌پور
  33 88051 تاریخ اسلام (1) 2 - تاریخ اسلام 1 کل جزوه استاد محمدمصطفی اسعدی
  34 88053 سیره معصومین(ع) 2 - جزوه جدید سیره معصومین(ع) کل جزوه حجه الاسلام علي امین‌‎رستمی
  35 88054 آشنایی با ادیان 2 - آشنايي با اديان کل جزوه حجه الاسلام دکتر جواد باغبانی
  36 88056 تاریخ تحلیلی معاصر 2 - تاريخ تحليلي معاصر کل جزوه حجت الاسلام شمس اللهی
  37 88057 انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن 2 - انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن کل جزوه حجه الاسلام عباس جلال‌آبادی‌راوری
  38 88061 تاریخ آشنایی با کشورهای اسلامی 2 - تاريخ آشنايي با كشورهاي اسلامي کل جزوه حجه الاسلام مهدی یعقوبی
  39 88062 نظام سیاسی اسلام 2   فلسفه سياست  کل جزوه محمد بابازاده
  40 88064 مدیریت اسلامی 2 - مدیریت اسلامی کل جزوه حجه الاسلام حبیب‌الله مکوندی
  41 88065 کلیات اقتصاد 2 - کلیات اقتصاد کل جزوه حجه الاسلام عباس شفیعی‌نژاد
  42 88066 اقتصاد اسلامی 2 - اقتصاد اسلامی کل جزوه حجه الاسلام عباس شفیعی‌نژاد