کلاس‌های متمرکز

  در هر نیم‌سال دانشگاه جهت رفع اشکال درسی دانشجویان اقدام به برگزاری کلاسهای حضوری به صورت متمرکز در شهر قم می‌کند که دانشجویان پس از ثبت نام با پرداخت بخشی از هزینه خوابگاه در کلاسها حضور پیدا می کنند و نسبت به ایرادات و اشکلات درسی خود رفع اشکال می کنند.

  تذکرات:

  1. ثبت نام در این کلاس‌ها برای عموم دانشجویان آزاد است.
  2. برنامه کلاس‌هایی که به حد نصاب لازم برسد بعد از ثبت نام روی سایت قرار می‌گیرد.
  3. حضور در این کلاس‌ها برای دانشجویانی که ثبت نام می‌کنند الزامی است.
  4. به موازات کلاس‌های آموزشی برنامه های فرهنگی هم برگزار می‌شود.
  5. کلاس‌های خواهران و برادران به صورت مجزا برگزار می‌شود.
  6. دانشجو موظف است در زمان ثبت نام مبلغ  هزینه کلاس‌ها را به شماره حسابی که معرفی می‌شود واریز کند و الا امکان شرکت در کلاس برای وی وجود ندارد.
  7. اگر بعد از واریز هزینه توسط دانشجو، کلاس‌‌ها به دلایلی برگزار نشود در صوتی که مشکل عدم برگزاری ازناحیه دانشگاه باشد مبلغ اخذ شده به دانشجو عودت داده می‌شود و در غیر این صورت مبلغ یاد شده مسترد نخواهد شد.