قابل توجه همه فراگيران در تمام دوره‌ها؛ از آنجا كه حضور در آزمون منوط به داشتن كارت شركت در آزمون است؛ تكميل پرونده آموزشي و ارسال عكس ضروري است. از اين رو زمان ارسال مدارك تا تاريخ 20/2/1387 تمديد شد.

     جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 5-2908193 تماس حاصل نموده يا با آدرس الكترونيكي ikvu@qabas.net   مكاتبه فرماييد.