بسمه تعالي
    به اطلاع دانشجويان محترم رشته معارف اسلامي و تاريخ می‌رسد محدوده امتحانی درس تاريخ تشيع1 (كد210111) بدين صورت اصلاح مي شود: از ابتداي كتاب تا صفحه 150