به اطلاع می‎رساند دانشجویان مقطع کارشناسی که بر اساس آیین‌نامه اخراج آموزشی می‌شوند به ویژه دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند ملزم هستند در اسرع وقت جهت اخذ حکم اخراجی و امورمربوط به نظام وظیفه اقدام نمایند در غیر این صورت مسئولیت عواقب آن به عهده خود دانشجو است.