قابل توجه دانشجویان گرامی
    مهلت انتخاب واحد نیم‌سال دوم 94-93 تا ساعت 23 تاریخ 93/11/9  تمدید شد.
    چنانچه تا این تاریخ اقدام به انتخاب واحد نفرمایید غایب محسوب می‌شوید.