قابل توجه دانشجویان گرامی

    زمان انتخاب واحد و اخذ مرخصی، حذف و اضافه و شروع  نیمسال دوم 93-94 به شرح ذیل به اطلاع می‌رسد. لطفا تذکرات انتخاب واحد را در اطلاعیه قبلی(ارائه دروس نیم‌سال دوم 94-93) مشاهده فرمایید.

    انتخاب واحد و اخذ مرخصی: 5 تا 7 بهمن.

    حذف و اضافه: 14 تا 15 بهمن.

    شروع نیمسال: 20 بهمن