نظرسنجي دانشجويي از برگزاري آزمون هاي نيم­سال دوم سال تحصيلي 1403-1402

بدينوسيله به آگاهي دانشجويان گرامي كه در آزمون‌هاي پايان نيم­‌سال دوم سال تحصيلي 1403-1402 شركت كرده‌اند مي‌رساند كه اين دسته از دانشجويان مي­‌بايست تا 1403/04/25 با ورود به صفحه كاربري خود در قسمت سامانه خدمات آموزشي نسبت به انجام نظرسنجي پيرامون آزمون‌هاي برگزار شده اقدام كنند.
شايان ذكر است مشاهده نمرات منوط به انجام نظر سنجي مي باشد.
در صورت وجود ابهام و سوال در اين خصوص، دانشجويان مي توانيد با شماره داخلي 123 تماس حاصل فرماييد.
همچنين شماره تماس 32113760 (025) براي بررسي موارد در اختيار دانشجويان گرامي مي‌باشد.

مديريت برنامه‌ريزي و ارزيابي


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.