اطلاعیه اعلام نمرات میان ترم دوم 1403 - 1402

دانشجويان گرامي مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد برای مشاهده نمرات ميان ترم نيمسال دوم 03-02 و ثبت درخواست تجديد نظر به نكات زير توجه نماييد:
1. نتايج آزمون تشريحي ميان ترم همه دروس مقطع كارشناسي و نتايج آزمون تشريحي ميان ترم دروس جبراني مقطع كارشناسي ارشد روز شنبه 1403/04/02 بر روي سايت، سامانه خدمات آموزشي آيكون اطلاعيه نمرات ترم قابل مشاهده مي باشد.

2. از روز اعلام نتايج به مدت 3 روز (1403/04/02 تا 1403/04/05) فرصت ثبت درخواست تجديد نظر براي نمرات ميان ترم كمتر از 6 نمره در قسمت اطلاعيه نمرات ترم را خواهيد داشت. در ضمن دقت داشته باشيد درخواست تجديد نظر فقط در سامانه خدمات آموزشي قسمت اطلاعيه نمرات ترم ثبت شود و به ديگر درخواست ها ترتيب اثر داده نمي شود. لازم به ذكر است پس از تاريخ مقرر آيكون ثبت درخواست تجديد نظر غير فعال مي شود و امكان ثبت درخواست تجديد نظر را نخواهيد داشت.

موفق باشيد


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.