ردیف اسم درس  کد درس  گروه ارائه استاد  روز تاریخ ساعت  وضعیت برگزاری  توضیحات
1 تاریخ و مکاتب غربی 16414 1 محدر یکشنبه 1402.8.28 15 جبرانی  به مدت چهار هفته یکشنبه ها ساعت 15 این کلاس برقرار میباشد
2 آشنایی با تاریخ کشورهای اسلامی 12501 1 امرایی شنبه 1402.9.11 8 تعطیل جبرانی این جلسه چهارشنبه 1402.9.15ساعت 13 برگزار میگردد
3 تاریخ و سیره اهل بیت (2) 13407 1 امرایی یکشنبه 1402.9.12 8 تعطیل جبرانی این جلسه پنجشنبه 1402.9.16ساعت 13 برگزار میگردد
4                  
 5                  
6 انسان شناسی (2) 20304 1 دولتی چهار شنبه 1402.9.15 16 جبرانی  
 7 انقلاب اسلامی ایران 20104 1 شجاعی شنبه 1402.9.11 15 جبرانی  
پنج شنبه 1402.9.16 14
8                  
 تاریخ تشیع (1) 13422  1  جعفری آذر  چهارشنبه  1402.9.15 13  جبرانی
 9 پنج شنبه 1402.9.16  13  
 10                  
11  معارف قرآن(1) قرآن شناسی  12401 1 حسینی شنبه  1402.9.18  13  جبرانی   به مدت سه هفته شنبه ها در همین ساعت برگزار میگردد
12 معارف قرآن راه و اهنما شناسی 11311 1 سبحانی یکشنبه  1402.9.19  13  جبرانی  
13 زبان عمومی 11207 1 یاسر ابو زاده دوشنبه 1402.8.20 13 جبرانی  
14  مسائل جوانان و نوجوانان 18417 1 طالبی زاده شنبه 1402.8.25 13 جبرانی  
15 زبان عمومی 11207 1 یاسر ابو زاده دوشنبه 1402.8.27 13 جبرانی  

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.