معارف اسلامی و علوم تربیتی

علوم تربیتی شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که با بهره‌گیری از یافته‌های علوم مختلف ازجمله روانشناسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد و داده‌های فرهنگی ـ دینی ـ فلسفی، با تأکید بر روش‌های علم و فلسفه و با هدف کاربرد این علوم در تربیت انسان ایجاد گردیده است. هدف از فراگیری این رشته آشنایی دانشجو با شیوه های تعلیم و تربیت و اصول آن، آشنایی با شیوه ها و تکنولوژی آموزشی، شیوه‌های تحقیق در مسائل تربیتی و ... است.

برخی از دروس تخصصی این رشته:  آشنایی با تکنولوژی آموزشی، سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی، آشنایی با مشاوره و راهنمایی، روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش عمومی از منظر اسلامی، مسائل جوانان و نوجوانان، روش تحقیق در علوم تربیتی و ...


کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.