تقدیر از دانشجویان برتر آموزشی و فرهنگی سال تحصیلی 1401-1402
دهمین شماره از نشریه «جوانه» با موضوع زاویه دید منتشر شد.  
پنجاه و یکمین شماره از فصل‌نامه علمی پژوهشی «معرفت ادیان» منتشر شد معرفت ادیان 51/تابستان 1401 بررسی تطبيقی ارکان دعا در قرآن و عهدين فاطمه خليفات...
سال دوازدهم، شماره اول، پياپی 23، بهار و تابستان 1400‌ استظهار؛ سازوكار نظريه‌پردازی در علوم رفتاری اسلامی / محمدجواد قاسمی اصل اصطهباناتی (ص5)...
گروه علمی «تفسیر و علوم قرآن» مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با همکاری دانشگاه علوم و معارف قرآن و دبیرخانه حمایت از کرسی‌ها برگزار می‌کند...
برگزاری همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی (ره) در آستانه سالگرد دانشمند فرزانه علامه فقید حضرت آیت الله مصباح...

کليه حقوق اين سايت به موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی ره تعلق دارد.