عنوان خبر تاریخ
  شماره حساب جديد جهت پرداخت هزينه ثابت و متغير دانشجويان نيمه حضوري 1387 / 11 / 26
  ثبت نام دوره کارشناسي تا 27/11تمديد شد 1387 / 11 / 16
  همدردي با مظلومان غزه 1387 / 10 / 21
  دانشگاه مجازی امام خمينی ره در نمايشگاه دستاوردهای سی ساله وزارت علوم 1387 / 10 / 01
  فرم مصاحبه اينترنتي ويژه تکميل ظرفيت دوره نيمه حضوری موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) 1387 / 09 / 18
  لیست اسامی پذيرفته شدگان در تکميل ظرفيت نيمه حضوري موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) 1387 / 09 / 17
  اطلاعيه ثبت­نام تکميل ظرفيت مرکز نيمه حضوري کارشناسي معارف اسلامي موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني­ره 1387 / 09 / 16
  مدارک لازم جهت تکميل پرونده دانشجويان کارشناسي مجازي 1387 / 09 / 06
  اطلاعیه مربوط به ميزان شهريه در دوره کارشناسی معارف اسلامی مرکز نيمه حضوري 1387 / 06 / 18
  فرم تقاضاي شرکت در دوره نيمه حضوري کارشناسي معارف اسلامي - تکميل ظرفيت 1387 / 05 / 15
  نتايج آزمون ورودی 17خرداد دانشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی (داخل کشور) 1387 / 05 / 26
  نتايج آزمون ورودی 17خرداد دانشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی (خارج کشور) 1387 / 05 / 26
  شرايط و نكات مهم آزمون 17 خرداد 87 1387 / 05 / 26
  اطلاعيه مربوط به مواد امتحاني ‌آزمون 17 خرداد ماه دانش پذيران نيم سال دوم 86-87 1387 / 05 / 26
  اطلاعيه آزمون افراد خارج از کشور 1387 / 05 / 26
  اطلاعيه صدور كارت شركت در آزمون 1387 / 05 / 26

  صفحه‌ها