عنوان خبر تاریخ
  تقویم آموزشی نیمسال دوم 1401-1400مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد 1400 / 10 / 26
  محدوده امتحاني درس عربي 3 با كد درس 11204-1205-12206-88007 1400 / 10 / 18
  محدوده امتحانی برخی دروس نیمسال اول 1400-1401 1400 / 10 / 11
  اطلاعیه فعال شدن امکان پرسش صوتی در کلاس آنلاین 1400 / 08 / 23
  تغییر محدوده برخی دروس رشته علوم قرآنی مقطع کارشناسی ارشد 1400 / 08 / 18
  جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین مرکز مجازی 1400 / 08 / 12
  راهنمای تحصیلی دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی ارشد 1400 / 08 / 09
  اطلاعیه شروع کلاس‌های آنلاین نیمسال اول 1400-1401 1400 / 07 / 14
  اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول 1401-1400 1400 / 07 / 08
  تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1401 1400 / 06 / 21
  اطلاعیه تقویم آموزشی نیم‌سال اول 1401-1400 مقطع کارشناسی ارشد 1400 / 06 / 13
  اطلاعیه تقویم آموزشی نیم‌سال اول 1401-1400 مقطع کارشناسی 1400 / 06 / 13
  اطلاعیه حذف و اضافه ترم تابستان 1399-1400 1400 / 05 / 06
  دروس نیم سال اول 1401-1400 1400 / 04 / 16
  اطلاعیه تقویم آموزشی نیم‌سال اول 1401-1400 مقطع کارشناسی 1400 / 04 / 16
  دروس ترم تابستان 1400 1400 / 04 / 16
  اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 1399-1400 1399 / 12 / 09
  تمدید زمان انتخاب واحد نیمسال دوم 1399-1400 1399 / 11 / 18
  تقویم آموزشی نیمسال دوم 400-1399 1399 / 11 / 01
  محدوده امتحانی درس روان‌شناسی رشد با کد 16418 و 18411 1399 / 10 / 06
  محدوده امتحاني درس روانشناسي شخصيت كد 16420 1399 / 09 / 29
  کلاس های جبرانی کارشناسی روز چهارشنبه مورخ 99/09/19 1399 / 09 / 18
  محدوده امتحانی درس قرآن و علوم بشری کد 38304 1399 / 09 / 15
  حذفیات درس تاريخ و مكاتب اخلاق غربي با كد 16414 1399 / 09 / 12
  نکاتی راجع به کلاس‌های آنلاین دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیم‌سال جدید(اول 1399) 1399 / 08 / 12
  اطلاعیه روند برگزاری ترم تابستان 1399 1399 / 03 / 25
  آغاز کلاس های آنلاین از 7 خردادماه 1399 / 03 / 01
  برگزاری کلاس‌های جبرانی آنلاین در ماه مبارک رمضان 1399 / 02 / 18
  محدوده امتحانی درس تاريخ و مكاتب اخلاق اسلامي با کد 16412 1399 / 02 / 09
  برندگان گام دوم 1398 / 12 / 15
  تمدید انتخاب واحد نیم‌سال اول 99-98 1398 / 10 / 30
  اطلاعیه انتخاب واحد نیم‌سال دوم 98-99 مقطع کارشناسی ارشد 1398 / 10 / 24
  اطلاعیه انتخاب واحد نیم‌سال دوم 98-99 مقطع کارشناسی 1398 / 10 / 24
  محدوده امتحانی دروس عربی4، زبان قرآن6 و 7 و ادبیات عرب5 1398 / 09 / 28
  محدوده امتحانی درس «علوم قرآنی2» کد 33406 مقطع کارشناسی ارشد 1398 / 09 / 27
  محدوده امتحانی درس ««منتخب متون عرفان عملي» با كد 16410» 1398 / 09 / 26
  محدوده امتحانی «بررسی ترجمه قرآن» مقطع کارشناسی ارشد 1398 / 09 / 25
  تقــــویم آمــــوزشی نیــــم‌سال دوم 99-98 1398 / 09 / 23
  محدوده دروس‌«فرهنگ و دين اعراب حجاز هنگام ظهور» کد 35403 و «مفهوم و تاريخ پيدايش شيعه» کد 37413 1398 / 09 / 20
  محدوده درس تاريخ فلسفه غرب با کد 14411 1398 / 09 / 20

  صفحه‌ها